• Pula Superiorvm 2019
  Pula Superiorvm 2019 Uvjerite se svojim očima u stegu i zahtjevnost rimske vojske.
 • Pula Superiorvm 2019
  Pula Superiorvm 2019 Prisustvujte okršajima popularnih antičkih boraca u izvornom okruženju - pulskom amfiteatru.

legionar-closeup

Dobrodoli na Pula Superiorvm 2019.

Ovogodinji festival je 18. po redu i nadamo se da ?e vas odueviti kao i svake godine.

ribbon-banner

 

Originalna anti?ka scenografija bit ?e idealno mjesto prikazivanja elegantne strane povijesti. U scenskoj umjetnosti starih Rimljana vano mjesta zauzimao je anti?ki ples. Pod mentorstvom Andree Gotovina, diplomirane plesne pedagoginje i koreografkinje, polaznici radionice scenskog pokreta INK-a iz Pule uljepat ?e i 13. dane Antike. U pratnji ive glazbe plesat ?e u anti?koj maniri. Istarsko narodno kazalite - Gradsko kazalite Pula osnovano je 1948. godine. Jedna od djelatnosti INK-a je i Dramski studio koji od 1996. godine okuplja mlade zaljubljenike u kazalite. Dramski studio ima edukativan karakter, a kao dio svoje aktivnosti, svake godine producira predstave za djecu i mlade.

- kvalitetna i provjerena umjetni?ka organizacija

Herkul je prema rimskoj mitologiji bio je polubog, sin vrhovnog boga Jupitera i smrtnice Alkmene (kasnije i zatitnik Pule). Od ranog djetinjstva Herkul je bio poseban. Dok je leao u kolijevci Junona je poslala dvije zmije da ga ubiju. Herkul je zadavio svaku zmiju jednom rukom, a potom ga je njegova dadilja pronala da se igra njima kao da su igra?ke.

teatar-naranca

U ovoj pri?i Herkul se zaljubio u prekrasnu nimfu Maju koju je zla Meduza zvjerska ena s kosom od zmija, pretvorila u kameni kip. Na svom putu da spasi voljenu nimfu, na junak pro?i ?e kroz vrtoglavu pustolovinu i susresti se s pregrt likova iz rimskih mitova, kao to su Pluton, Bakho, Venera, Kentaur, Junona.  Herkul ?e morati dokazati svoju hrabrost, domiljatost i spremnost za pomo? slabijima u nevolji i na taj na?in spasiti svoju Maju.

Za ovu autenti?nu i autorsku pri?u pobrinuo se magistar glume Franjo Ton?ini?.

Predstava je nastala u suradnji sa popularnim pulskim pelsnim studiom AB Original.

U ovoj ansambl predstavi igraju: Katarina Baban, Luka Juri?i?, Lino Brozi?/ime Rabar, Linda Kliman/Ivona Bulei?, Zoja Poropat/Nataa Mandi?, Ugo Korani, Jasna Petkovi?, Sheri Sabor, Saa Ergoti?, Bojana Babaji?, Dominik Dolenc, Benjamin Alikovi?, Iris Tkalec, Gea Modruan, Majkl Mikoli?, Michell Vuleti?, Michael Miholi?, Alex verko, Filip Bokin, Josip Tomi?, Aleksandar Petkovi?, Paolo Milojkovi?, Antonia Kujavec, Erika Filipi?.
Glazba: Ozren K. Glaser, Kostimi: Neven Mihi?, Kostimski elementi: Marinatembergar, koreografije: Paola imunovi?, Scenografija: Lena Modruan, dizajn svjetla: Anton Modruan, Stru?ni savjetnik: Narcisa Bolec Ferri

Musigenae (lat. djeca muza, muzi?ari)

Seikilov skolion
Dok ivi,
plei i pjevaj,
budi radostan.
Jer ivot je kratak,
vrijeme odnosi svoj plijen.

Ansambl Musigenae na 13. Pula superiorvm ?ine Samanta Stell, Sonja Stojni?, Nataa Dragun i Irena Vladisavljevi?, Loris Quargnal te Sebastian Stell.
Izvode skladbe ?etvero pulskih skladatelja inspirirane antikom. I ove godine o?ekuje vas ugodno, muzikalno i izraajno druenje  u anti?kom duhu.
Arinka egando - glazba iz Inspiritove predstave Crispo koja se igra na medulinskoj Viuli, s temama Zaziv muza, Gozba, Junona, Minerva i Venera, anti?ki plesni ugo?aj donosi i svojim samostalnim izvedbama.
Branko Okmaca - varijacije na Seikilov skolion, najstariji u cijelosti sa?uvan notni zapis na svijetu, uklesan u nadgrobnom kamenu u Gr?koj oko 200 g. prije Krista. Posve?ene su pulskim Danima antike i ansamblu Musigenae. 
Branko Radi? - slobodna obrada nekih fragmenata starogr?kih napjeva praizvedena na Danima antike. Pod naslovom Tu mare greca, Prizivanjem muza autor trai inspiraciju, dok je Himna suncu tipi?na za Hadrianovo razdoblje.
Marko Jovanovi? - praizvedba Rimske djece nastale na temelju anti?kih motiva upravo za ovogodinje Dane antike. Po rije?ima autora: San o rimskoj djeci koja su se nekad igrala na obali ?istog pulskog zaljeva.

Dragi nai prijatelji, Pula Superiorvm, najve?i istarski anti?ki festival svoja vrata otvara 12. lipnja 2014. godine.  Kroz svo ovo vrijeme radilo se vrlo predano, a o tome to smo pripremili i to se planira za 13. Dane antike obavjetavati ?emo vas u nadolaze?em razdoblju.

U tri dana trajanja festivala, posjetiteljima ?e se na zanimljiv i zabavan na?in predstaviti vrhunski program.  I ove godine pripremite se za spektakularne gladijatore, legionare, anti?ki buffet, anti?ki ples, dje?je igre, uli?ne zabavlja?e, glazbeni program te mnotvo nezaobilaznih aktivnosti koje prate inovativnost i originalnost ovog festivala. Za po?etak moete se prisjetiti kako je to izgledalo prole godine kroz nau galeriju fotografija koje je vrijedno i detaljno zabiljeio Andreas Kancelar.

Uz oputeno druenje i odli?nu zabavu Pula Superiorvm dani antike opet nam donosi zanimljive dane koji ujedno i otvaraju ljetnu sezonu u gradu.

Svi koji su barem jednom doivjeli festivalsku atmosferu Pula Superiorvm, znaju da ?e se u ta tri dana odvijanja prezentirati kulturno-zabavni projekt koji ?uva i njeguje kulturnu batinu grada Pule, poti?e razvoj i promovira turisti?ku sezonu Istarske upanije.

I ne brinite, da sve protekne u najboljem redu na zadovoljstvo gra?ana i posjetitelja pobrinuti ?e se ve? uhodani tim koji ?e dati sve od sebe da ovogodinji Dani antike prue nezaboravna doga?anja koja ?e svi posjetitelji i sudionici nositi u svojim sje?anjima.

Za uspjean start slobodno obojite datume festivala 12. 14. lipnja 2014. u svojim  kalendarima, a kroz nau web stranicu i facebook informirajte se o novostima i druite se s nama. 

Kontaktirajte nas

Prijava za novinare

PS Novosti

Dani antike - Pula Svperiorvm, Forum

Dani antike - Pula Svperiorvm, Forum Dani antike - Pula Svperiorvm, Forum
Festival antike - Pula Svperiorvm, odgovor je na potrebu za stvaranjem prepoznatljivog glazbeno-scenskog, edukativnog doga?aja koji ?e svima koji to ele pribliiti izrazito vrijedan dio tri tisu?ljetne...
Saznaj više...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Lokacije

1

Forum

Forum (tal.Piazza Foro) je sredinji gradski trg, ?ija povijest zapo?inje osnutkom rimske kolonije Pole. 

2

Portarata

Portarata (lat. Porta Aurata ili Aurea Zlatna vrata) je gradski trg koji se nalazi s june strane Giardina i na po?etku Ulice Sergijevaca, a krasi samo sredite Pule. 

3

ArenaAmfiteatar u Puli ili pulska Arena najve?i je i najsa?uvaniji spomenik anti?kog graditeljstva u Hrvatskoj