• Pula Superiorvm 2019
  Pula Superiorvm 2019 Uvjerite se svojim očima u stegu i zahtjevnost rimske vojske.
 • Pula Superiorvm 2019
  Pula Superiorvm 2019 Prisustvujte okršajima popularnih antičkih boraca u izvornom okruženju - pulskom amfiteatru.

legionar-closeup

Dobrodoli na Pula Superiorvm 2019.

Ovogodinji festival je 18. po redu i nadamo se da ?e vas odueviti kao i svake godine.

ribbon-banner

 

favorit-colJe?meno pivo najstarije je znano alkoholno pi?e za koje se smatralo da ga nastanjuje duh ili boansko bi?e. Rije? je o pi?u s niskom koli?inom alkohola i nadnaravnim svojstvima, savreno za ljetno osvjeenje. Osim vina, i pivo se u antici smatralo boanskim eliksiriom ivota te se pojavljivalo u religijskim ceremonijama, mitologiji i na gozbama.

Gozba Pula Superiorvm posve?ena anti?kim obi?ajima, ove godine tako oivljava i pivsku tradiciju, koju su Rimljani preuzeli od Egip?ana i Grka. U pisanim Rimljani spominju pivo kao pi?e za detoksikaciju, a naj?e?e ga piju plebejci. Za svoj plebis Dani antike donose Favorit pivo kao eliksir i to po pristupa?nijim cijenama! 

Gelato-AnticoPosebne slatke delicije ove ?e vas godine vratiti u povijest i anti?ke dane. Vae nepce ne?e ostati ravnoduno! Herkulova toljaga, Cezaru najdrai, Dianin dodir, Agripinin poljubac, i neizostavni Pula superiorvm - samo su neki od naziva koji kriju bogatstvo okusa Puljankinih originalnih receptura sladoleda.

Tipi?ni lokalni sastojci, koji su bili cijenjeni i u anti?ko doba, na 12. Danima antike prona?i ?ete u obliku sladolede od bijelog tartufom i maslinovog ulja, suene smokve, slanog kikirikija, oraha ili dijetalnoj varijantu vanilije, ?okolade i jogurta. Isprobajte ih sve i prona?ite svoj omiljeni sladoled u arolikoj paleti anti?kih sladoleda Gelato antico! 

Gladijatori (lat. gladiatores), borci u starom Rimu koji su, radi zabave gledatelja, izvodili borbe s ma?evima, kopljima, koriste?i tadanje vojne i borila?ke vjetine ponovo ?e oivjeti na 12. Danima antike - Pula Superiorvm. Borbe su tada bile strane, no danas ipak oivljavamo onaj povijesni kontekst i atmosferu u zabavnom i atraktivnom smislu. Izreka "Panem et circenses", tj. Kruha i igara oivjet ?e u suvremenom zna?enju igara, kao prezentacija materijalne i nematerijalne povijesti, anti?kih vjetina, sportova i na?ina zabave.

Gladijatori i legionari, ?lanovi kulturnog drutva i tradicionalnog borbenog kluba Collegium Gladiatorium iz Ma?arske - ve? savreno uhodani u gladijatorske i legionarske vjetine, upotpunit ?e jo jednom anti?ku pri?u Pule Superiorvm. Predstavljaju nam se svake godine, a svake nas gopdine iznova odueve.

Uz vjerne nam goste, spektaklu se pridruuju i autohtoni pulski gladijatori. kola gladijatora je u antici bila neizostavan dio svakog amfiteatra, a pulska se nalazila na sjeveroisto?nim obroncima pored Arene. Arheoloki muzej Istre, Turisti?ka zajednica grada Pule i Javna ustanova Pula sport odlu?ili su oivjeti gladijatore i osnovati novu pulsku kolu "Spectacula Gladiatoria koja ?e se po prvi put prezentirati na 12. Danima antike.

Arena ?e ovom prilikom, vjerujemo, ponovo biti puna upravo kao u doba staroga Rima, oivjeti ?e kao pozornica zabave za gra?ane. Programima u pulskom amfiteatru donose daak anti?kog herojstva i adrenalina. Zoran prikaz borbe gladijatora i legionara u originalnim kostimima i uz uporabu autenti?nog oruja pozivnica je za spektakl poput onog u drevno Vespanzijanovo vrijeme koju se teko moe odbiti. Uz prezentacije vjetina, bit ?e ondje i aljivi dio programa, a nakon njega slijedi druenje s gladijatorima i legionarima, isprobavanje vjetina, odje?e, predmeta i opreme te fotografiranje.

Ulaznice za program u Areni moete kupiti u pretprodaj po pristupa?nim cijenama: ulaznica za odrasle stoji 25, za djecu 15 kuna, dok je za najmla?e nie od 130 cm ulaz besplatan. Prodajna mjesta su Zavi?ajna knjiara Petit (Kandlerova 24), Agencija Activa Travel  ( Scalierova 1), trgovina Dulcis  (Flanati?ka 7),  trgovina Puljanka (Sergijevaca 4) te svi gastro punktovi na 12. festivalu Pula Superiorvm.

Ulaznice je mogu?e kupiti i na dan doga?anja, na samom ulazu u Arenu po sljede?im cijenama: odrasli  30 kn i djeca 15 kn. Razlika od 5 kuna za kartu za odrasle uvedena je isklju?ivo simboli?no, kako bi smanjili guvu na ulazu uo?i pretstave.

Petit bookstoreZavi?ajna knjiara Petit, koja se nalazi u Kandlerovoj ulici, izme?u glavnog trga Forum i pulske Arene, idealno je mjesto na kojemu moete zastati i prona?i literaturu u kojoj se opisuje povijest grada, Istre, okolice, ali i cijele Hrvatske. Poglavito literatura vezana za anti?ku povijest bit ?e istaknuta kako bi svi edni znanja ondje mogli doznati neto vie o neko? rimskoj koloniji nazvanoj Pietas Iulia Pola. Osim literature, Zavi?ajna knjiara Petit mjesto je gdje moete kupiti kartu u pretprodaji za glavnu atrakciju naeg festivala borbe gladijatora u Areni koje ?e se odrati u subotu 15. lipnja!

Kontaktirajte nas

Prijava za novinare

PS Novosti

Dani antike - Pula Svperiorvm, Forum

Dani antike - Pula Svperiorvm, Forum Dani antike - Pula Svperiorvm, Forum
Festival antike - Pula Svperiorvm, odgovor je na potrebu za stvaranjem prepoznatljivog glazbeno-scenskog, edukativnog doga?aja koji ?e svima koji to ele pribliiti izrazito vrijedan dio tri tisu?ljetne...
Saznaj više...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Lokacije

1

Forum

Forum (tal.Piazza Foro) je sredinji gradski trg, ?ija povijest zapo?inje osnutkom rimske kolonije Pole. 

2

Portarata

Portarata (lat. Porta Aurata ili Aurea Zlatna vrata) je gradski trg koji se nalazi s june strane Giardina i na po?etku Ulice Sergijevaca, a krasi samo sredite Pule. 

3

ArenaAmfiteatar u Puli ili pulska Arena najve?i je i najsa?uvaniji spomenik anti?kog graditeljstva u Hrvatskoj