• Pula Superiorvm 2019
  Pula Superiorvm 2019 Uvjerite se svojim očima u stegu i zahtjevnost rimske vojske.
 • Pula Superiorvm 2019
  Pula Superiorvm 2019 Prisustvujte okršajima popularnih antičkih boraca u izvornom okruženju - pulskom amfiteatru.

legionar-closeup

Dobrodoli na Pula Superiorvm 2019.

Ovogodinji festival je 18. po redu i nadamo se da ?e vas odueviti kao i svake godine.

ribbon-banner

 

Udruga Birikina iz Pule za 12. je festival Dani antike Pula Superiorvm skrojila bogat program usmjeren prema najmla?ima. Kao i svake godine, ?lanovi udruge vode ra?una o tome da i djeca uivaju u oivljavanju povijesti. U njihovom ?e programu kreativnih igara i dramskih radionica mo?i sudjelovati djeca predkolskog i mla?eg kolskog uzrasta.

U?enje povijesti nikada nije bilo zabavnije! Potrebno je samo sjesti u vremenoplov i namjestiti datum daleko u prolost. Antiku ?e kroz igru s njima istraivati Cezar, Agripina, Herkul i Dijana, a klince ?e zasigurno razveseliti i prigodni pokloni. Uz ?lanove Birikine (Vesnu, Sr?ana, Melisu i Patrika) stajat ?e gladiatori, legionari i 'strani' kostimirani lavovi!

Birikinus ?e, tako?er, pratiti djecu u velikom dje?jem anti?kom defileu kroz grad. Ove godine tradicionalna povorka, koja je organizirana u suradnji s pulskim vrti?ima i drugim odgojno-obrazovnim ustanovama, predvi?a vie od 200 maliana u pratnji odraslih.

Ansambl Dana antike Musigenae i ove su godine neizostavni suputnici naeg vremenoplova. Kroz sva tri dana 12. festivala Dani antike Pula Superiorum neizostavan ?e biti glazbeni program .
Ansambl, koji ?e glazbenim umije?em prizvati stara vremena, ?ine flautistice Samanta Stell, Sonja Stojni? i Nataa Dragun, truba?i Flora Franjul i Loris Quargnal te udaraljka Andreas Kancelar. Ono to nas o?ekuje je originalna iva glazba pulskih skladatelja inspirirana antikom.
musigenaeArinka egando autorica je glazbe iz Inspiritove predstave Crispo koja se igra na medulinskoj Viuli. S temama Zaziv muza, Gozba, Junona, Minerva i Venera, anti?ki plesni ugo?aj donijet ?e i svojim samostalnim izvedbama.
Branko Okmaca donosi varijacije na Seikilov skolion, najstariji u cijelosti sa?uvan notni zapis na svijetu, uklesan u nadgrobnom kamenu u Gr?koj oko 200 godine prije Krista. Posve?ene su pulskim Danima antike i ansamblu Musigenae.
Slobodna obrada nekih fragmenata starogr?kih napjeva djelo je Branka Radi?a, praizvedeno upravo na naim Danima antike Pula Superiorum. Paian je pjesma zahvalnosti u kojoj prizivanjem muza autor trai inspiraciju, dok je Himna suncu tipi?na za Hadrianovo razdoblje.

Seikilov skolion

Dok ivi,
plei i pjevaj,
budi radostan.
Jer ivot je kratak,
vrijeme odnosi svoj plijen.

Anti?ki plesDok ?e se u Areni odvijati estoke borbe gladijatora, originalna anti?ka scenografija na pulskom Forumu i Portarati bit ?e idealno mjesto prikazivanja njenije strane povijesti. U scenskoj umjetnosti starih Rimljana, pa tako i Puljana, vano mjesta zauzimao je i graciozni anti?ki ples.

Pod mentorstvom Andree Gotovina, diplomirane plesne pedagoginje, plesa?ice i koreografkinje polaznici radionice scenskog pokreta Istarskog narodnog kazalita iz Pule uljepat ?e i 12. dane Antike Pula Superiorvm. U pratnji ive glazbe plesat ?e u anti?koj maniri.

Istarsko narodno kazalite - gradsko kazalite Pula osnovano je 1948. godine. Jedna od djelatnosti INK-a je i Dramski studio koji od 1996. godine okuplja mlade zaljubljenike u kazalite. Dramski studio ima edukativan karakter, a kao dio svoje aktivnosti, uz radionice, svake godine producira predstave za djecu i mlade.

Dvanaestim Danima antike Pula Superiorvm ove se godine pridruuju mlade snage Anti?ke skupine s kolegija klasi?ne gimnazije u Pazinu. Veliko nam je zadovoljstvo ugostiti ih jer je njihov cilj sli?an, ako ne i jednak naem: populariziranje tema iz anti?ke rimske povijesti na kreativan na?in te promicanje stvarala?kog izraavanja u?enika.

Gostima ?e se predstaviti igrokazom i to ni manje ni vie nego na starom latinskom jeziku. Predstavu "Dominus et servi" u?enici drugog razreda srednje kole pripremili su prema tekstu iz udbenika "Lingua Latina per se illustrata" i uz stru?no vodstvo profesorice Milice Maligec. Pri?a govori o bogatom Rimljaninu kojeg je netko pokrao i oteo mu pravo malo bogatstvo, 90 zlatnika. Gospodar pokre?e istragu kako bi pronaao krivca, a u tome mu pomae supruga Iulia koja je, kako ?e se na kraju ispostaviti, i sama umijeana

U predstavi glume ?lanovi Anti?ke skupine: Marko Mirosav (gospodar), Hana Car (Iulia), Gianluca Draguzet (rob Medus), Denis Radolovi? (rob Davus). Publiku ?e kratko uputiti u radnju Marco Smoljan (narator).

Latinski jezik mnogi (poput ovih u?enika) u?e ili su u?ili u koli. U sje?anju nam jo uvijek zasigurno stoje mudre latinske poslovice, no prava je rijetkost na njemu ?uti konkretne i prave konverzacije. Upravo se zbog toga veselimo ovom na?inu oivljavanja nematerijalne kulture, vanog jezika koji je nestao iz javnog govora, no koji je u mnogo?emu odredio kulturoloki smjer I na naim prostorima.

Anti?ka skupina Pazinskog kolegija klasi?ne gimnazije u Pazinu slubeno je oformljena 2008. godine. Njihova je kola ve? tradicionalno doma?in upanijskog natjecanja u poznavanju klasi?nih jezika gdje anti?ka skupina ima zadatak osmisliti i voditi prigodan program na otvorenju. Osim organizacije natjecanja i sudjelovanja na priredbama, tijekom kolske godine u?enici sudjeluju i na raznim projektima (izrada makete rimska ku?a, priprema raznih anti?kih specijaliteta po kuharici poznatog gurmana iz 1.st. Apicija, izrada haljina i frizura po uzoru na anti?ku modu te onaj najzahtjevniji dio - osmiljavanje i priprema predstava).

Kontaktirajte nas

Prijava za novinare

PS Novosti

Dani antike - Pula Svperiorvm, Forum

Dani antike - Pula Svperiorvm, Forum Dani antike - Pula Svperiorvm, Forum
Festival antike - Pula Svperiorvm, odgovor je na potrebu za stvaranjem prepoznatljivog glazbeno-scenskog, edukativnog doga?aja koji ?e svima koji to ele pribliiti izrazito vrijedan dio tri tisu?ljetne...
Saznaj više...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Lokacije

1

Forum

Forum (tal.Piazza Foro) je sredinji gradski trg, ?ija povijest zapo?inje osnutkom rimske kolonije Pole. 

2

Portarata

Portarata (lat. Porta Aurata ili Aurea Zlatna vrata) je gradski trg koji se nalazi s june strane Giardina i na po?etku Ulice Sergijevaca, a krasi samo sredite Pule. 

3

ArenaAmfiteatar u Puli ili pulska Arena najve?i je i najsa?uvaniji spomenik anti?kog graditeljstva u Hrvatskoj