• Pula Superiorvm 2019
  Pula Superiorvm 2019 Uvjerite se svojim očima u stegu i zahtjevnost rimske vojske.
 • Pula Superiorvm 2019
  Pula Superiorvm 2019 Prisustvujte okršajima popularnih antičkih boraca u izvornom okruženju - pulskom amfiteatru.

legionar-closeup

Dobrodoli na Pula Superiorvm 2019.

Ovogodinji festival je 18. po redu i nadamo se da ?e vas odueviti kao i svake godine.

ribbon-banner

 

Nije li dananji turizam inspiriran ljudskom eljom za komunikacijom, upoznavanjem kultura i divljenjem prema atrakcijama?

Dananji suvremeni putnik ?esto obilazi svijet s ciljem da sazna to vie o razli?itim kulturama i narodima, a nova znanja omogu?uju mu i nove usporedbe. Razvijaju njegovu mo? zapaanja, njegove slike doivljaja i iskustva.

Moda ni jedna ??civilizacija nije pobudila takvo zanimanje kao veliko carstvo drevnog Rima. Naslije?e njegove arhitekture, politike, kulture i umjetnosti preivjelo je stolje?a, a neodoljivo privla?i i dananji tehnoloki razvijeni svijet. Na razli?itim lokacijama uz likovno, umjetni?ko, znanstveno, knjievno, glazbeno i scensko stvaranje, uvijek iznova festival pridonosi anti?koj umjetnosti i ostvaruje zanimljivo putovanje u ivot davnih vremena.

U antici su nastale gotovo sve knjievne vrste. Svjetska se knjievnost viestruko vra?ala na antiku kao uzor iz koje su crpljene teme i principi njihove umjetni?ke obrade, davala je impulse, bila je nepresuni izvor knjievnog stvaralatva.  Glavni oblik zabave u Rimu, osim borbe gladijatora, bilo je kazalite. Poticaj je, kao to je to slu?aj s velikim dijelom rimskog kulturnog ivota isprva stigao iz Gr?ke. Predstave poznatih anti?kih djela i ove godine trait ?e ispunjeno gledalite nae ljetne pozornice. 

Zahvaljuju?i umije?u i domiljatom radu naih sudionika, prijatelja festivala, i ove godine s velikim zadovoljstvom pripremili smo zavidan program. Upravo poput mo?nih Rimljana, njegujemo svoj ugled i ponosni smo to svojim prijateljima i publici, s velikim zadovoljstvom uskoro predstavljamo novu i svjeu pri?u koja ivi i danas ovdje me?u nama.

Dobrodoli na Dane antike Pula Superiorvm 2016. Veselimo se zajedni?kom druenju i prijateljstvu.


Kao i svake godine suradnja se uspjeno nastavila sa odgojno-obrazovnim institucijama. I ove godine u kinu Valli, 11. lipnja 2015., s po?etkom u 09:30 sati uz nastup mladih violinista edukacijske glazbene udruge Figaro biti ?e sve?ano otvaranje izlobe dje?jih radova s temom Klasi?ni Rim u Puli u kojoj sudjeluju talijanski vrti? Rin Tin Tin. Program se nastavlja filmskom projekcijom od 10:00 do 11:30 sati.

Matovite i kreativne ru?ice naih maliana sa svojim vrijednim odgajateljicama izradile su prizore na temu antika. U svojim radovima pokazati ?e originalnost i jedinstvenost u pravoj edukativnoj atmosferi.

Pozivamo vas da do?ete i pogledate crtee na temu klasi?nog Rima nastale u likovnim radionicama u Rin Tin Tinu u kojima su djeca u slobodi kreativnosti prenijeli na papir njihov pogled na teme pa se uz stru?no vodstvo savreno protkala arheologija, povijest i likovnost djece predkolske dobi. 

CRISPO COMEDY

Predstava Crispo comedy nastala je kao parodija na pravu ozbiljnu predstavu Istra Inspirita koja se ve? 6 godinu igra na autenti?noj lokaciji vile na Vizuli u Medulinu. Pri?a je to o tragi?noj sudbini mladog Crispa, predodre?enog da naslijedi ?itavo Rimsko carstvo od svoga oca, cara Constantina. Ulogu Crispa igra Franjo Ton?ini?. Ma?eha Fausta (Petra Blakovi?), druga je supruga Constantina (Denis Brii?). Povijest nudi dvije varijante zapleta: Fausta se zaljubila u svog posinka no kada ju je on odbio, osvetila mu se tako to je njega optuila za nemoral i rodoskvrnu?e. Constantin je u hiru dao pogubiti nevina sina. Druga je varijanta ta da je Fausta zakuhala zavjeru kako bi svome sinu ,malom Constantinu, osigurala prijestolje.Teko je re?i koja je istina jer je Constantin dao pogubiti i nju. Spalio ju je u parnoj kupelji. I Crispa i nju prokleo je sa Damnatio memorie, tj svaki je njihov trag trebao biti izbrisan sa zemlje. Zato je danas teko uop?e dobiti pravu pri?u, no kako ipak postoji povijesna ?injenica o tom doga?aju te su na?eni ostaci nov?i?a a likom Crispa, to je bio dovoljan element koji je inspirirao nastanak ove predstave. Crispo comedy jedna je Monty Paytonovska komedija sa puno intrige i autoironije kada se doti?u povijesni likovi i njihova djela. Redateljica je Petra Blakovi? uz koju djeluje gluma?ka druina istaskih histriona. Petra je umjetni?ki direktor Istra Inspirita i  vec se godinama posvetila, uz svoj posao u Hrvatskom narodnom kazalitu u Osijeku, prou?avanjem istarske povijesti te uprizorenjima legendi i istinitih doga?aja vezanih za istrsku batinu. Gluma?ku druinu ?ine profesionalni glumci, glazbenici, ongleri, akrobati koje ?emo imati priliku gledati ovoga ljeta na svim autenti?nim lokacijama diljem Istre. 

14. Dani antikeAntika uiva povlasticu to bogovi sudjeluju u nastanku gradova kako bi im dali uzvieno zna?enje.
(Tit Livije)

Rimska nam se civilizacija predstavlja ponajprije kao gradska kultura.

Tko su bili zapravo ti slavni Rimljani? Moemo li danas uop?e imati ikakvu predodbu o njima? Jeste li ste se zaeljeli pravih anti?kih junaka, borbi gladijatora ili moda pri?a o Puli iz doba rimskih careva? elite li biti dio scenografije iz bogate kulturne povijesti rimske Pule i rimske svakodnevnice?

Ako jeste, znajte da vas i ovogodinji festival ne?e razo?arati. Mi smo tu da vam sve to omogu?imo.

Premda smo jo daleko od datuma, iznova spremamo zanimljivo putovanje u ivot davnih vremena u ritmu ostvarenja potrage za prolo?u. Detaljno planiramo i marljivo radimo na programu kako bi vas iznenadili, neto nau?ili i dobro zabavili. O?ekuju vas tri uzbudljiva i doga?ajima ispunjena dana iz bogate anti?ke prolosti Pule.

I zato dragi prijatelji, pratite nas na naoj slubenoj stranici. Pravovremeno ?emo vas o svemu obavjetavati.

Dakle, dobro nam doli na 14. Dane antike 14. Dani antike - Pula Superiorvm od 11.06. 13.06.2015. 

Kontaktirajte nas

Prijava za novinare

PS Novosti

Dani antike - Pula Svperiorvm, Forum

Dani antike - Pula Svperiorvm, Forum Dani antike - Pula Svperiorvm, Forum
Festival antike - Pula Svperiorvm, odgovor je na potrebu za stvaranjem prepoznatljivog glazbeno-scenskog, edukativnog doga?aja koji ?e svima koji to ele pribliiti izrazito vrijedan dio tri tisu?ljetne...
Saznaj više...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Lokacije

1

Forum

Forum (tal.Piazza Foro) je sredinji gradski trg, ?ija povijest zapo?inje osnutkom rimske kolonije Pole. 

2

Portarata

Portarata (lat. Porta Aurata ili Aurea Zlatna vrata) je gradski trg koji se nalazi s june strane Giardina i na po?etku Ulice Sergijevaca, a krasi samo sredite Pule. 

3

ArenaAmfiteatar u Puli ili pulska Arena najve?i je i najsa?uvaniji spomenik anti?kog graditeljstva u Hrvatskoj