• Pula Superiorvm 2019
  Pula Superiorvm 2019 Uvjerite se svojim očima u stegu i zahtjevnost rimske vojske.
 • Pula Superiorvm 2019
  Pula Superiorvm 2019 Prisustvujte okršajima popularnih antičkih boraca u izvornom okruženju - pulskom amfiteatru.

legionar-closeup

Dobrodoli na Pula Superiorvm 2019.

Ovogodinji festival je 18. po redu i nadamo se da ?e vas odueviti kao i svake godine.

ribbon-banner

 

fotoNa veliko zadovoljstvo i ove godine podrku 13. Dana antike u Puli velikoduno prua TZ grada Pule. Upravo u njenom prostoru izloit ?e se postav fotografija pod temom Spectacula Antiqua .

Autorica Tanja Draki? Savi? na fotografijama prikazuje paljivo izabrane trenutke u kojima je uloeno puno truda za to realnijim podsjetnikom na prolost. Razli?iti uprizoreni momenti biljee strastvene elemente borbe jednog gladijatora.

Postoje li moderni gladijatori?

Igre boraca ma?evima i drugim orujem danas ne postoje. Me?utim, rimski gladijatori su postali vrlo popularni likovi u modernoj kulturi i sve vie se pri?a o ovim drevnim ratnicima. Vjetine guranja, izmicanja i pariranja izazivaju oduevljenje publike. Najavljena izloba prua detaljan prikaz naoruanih mukaraca u areni, jedni protiv drugih. Nema sumnje da ?e i posjetiteljima ove fotografije do?arati trenutak borbe gladijatora koji ovise o milosti publike i cezara .

Spoj kulture i obi?aja utkao je istinsku ?aroliju u nastale fotografije, pravu anti?ku poslasticu. Ovako zoran prikaz nekadanjih borbi prava je uvertira u gladijatorski spektakl i ove godine uivo u Areni.

Namjerno zalutati u povijest kakvu vam nudimo izlobom fotografija ove iskusne i vrijedne autorice izniman je i topao doivljaj za pravi uvid u jedan od najpoznatijih drevnih sportova. Palac gore za fotografije i produen ivot naih gladijatora.

Posjetitelji izlobe, svakodnevno od 5.06. do 24.06.2014. mogu vidjeti dvanaest fotografija me?u kojima ?e zasigurno prona?i svoju pobjedni?ku.  

dje?ji kostimirani defileNa pulskim ulicama u tri dana festivala odigravati ?e se prizori iz daleke, daleke prolosti. Radi oivljavanja anti?kih prizora, upravo ?e nai maliani u organiziranom dje?jem defileu postati pravi mali kostimirani glumci. Kao i svake godine suradnju smo uspjeno uspostavili sa odgojno obrazovnim institucijama. Pula Superiorvm najmla?ima donosi kostimiranu etnju gradom, veliki i zabavni defile u togama u kojem ?e organizirano sudjelovati dje?ji vrti?i te svatko tko im se eli spontano pridruiti 

Dje?ji defile odrat ?e se u petak 13. lipnja. u parku Grada Graza u 10:20 sati. Na istoj lokaciji od ranih jutarnjih sati nai najmla?i mo?i ?e posjetiti me?unarodni Rimski tabor, uivati u dje?jem anti?kom kutku uz animaciju, radionice i gladijatore sa udrugom Birikina, koja je ove godine pripremila zanimljiv i interaktivan program vezan uz Dane antike. 

Pozivamo sve zaljubljenike u antiku i one koji ?e to tek postati da do?u u to ve?e broju i prue najbolju podrku u aktivnom u?enju civilizacije tog doba. 

Kao i svake godine suradnja se uspjeno nastavila sa odgojno-obrazovnim institucijama. I ove godine u kinu Valli, 12. lipnja 2014., s po?etkom u 09:30 sati biti ?e sve?ano otvaranje izlobe dje?jih radova u kojoj sudjeluju pulski vrti?i. Program se nastavlja filmskom projekcijom od 10:00 do 11:30 sati. Matovite i kreativne ru?ice naih maliana sa svojim vrijednim odgajateljicama izradile su prizore na temu antika. U svojim radovima pokazati ?e originalnost i jedinstvenost u pravoj edukativnoj atmosferi. Pozivamo vas da do?ete i pogledati kako izgleda civilizacija anti?kog doba kroz likovno izraavanje za koje su zasluni: Topolino, Oblutak, Snoopy, Masla?ak, Dado, Licitar i Dugin svijet.

Rondo HistriaePrekrasni glasovi mjeovitog zbora Rondo Histriae bit ?e jo jedna od glazbenih to?aka koje ?e ove godine program 13. festivala Pula Superiorvm u?initi bogatijim i upe?atljivijim. Uvjereni smo da ti zvonki glasovi ne?e ostati nezapaeni na gradskim trgovima te da ?e kao i prole godine pruiti odli?nu atmosferu svojim izvedbama . Poseban arm muziciranja pjeva?a, anti?ki glazbeni motivi, tradicija zborskog pjevanja zbora Rondo Histriae i osebujnost njihova glazbenog izri?aja ?ine izvrsne sastojke recepta kojim ?e na glavnom trgu Forum oivjeti atmosferu anti?ke Pule.

Za oblikovanje osebujnog glazbenog izri?aja zbora Rondo Histriae posebno su zasluni Mo. Miroslav Homen, prof. Neven Radakovi? i prof. Vinka Buri?. 

Kontaktirajte nas

Prijava za novinare

PS Novosti

Dani antike - Pula Svperiorvm, Forum

Dani antike - Pula Svperiorvm, Forum Dani antike - Pula Svperiorvm, Forum
Festival antike - Pula Svperiorvm, odgovor je na potrebu za stvaranjem prepoznatljivog glazbeno-scenskog, edukativnog doga?aja koji ?e svima koji to ele pribliiti izrazito vrijedan dio tri tisu?ljetne...
Saznaj više...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Lokacije

1

Forum

Forum (tal.Piazza Foro) je sredinji gradski trg, ?ija povijest zapo?inje osnutkom rimske kolonije Pole. 

2

Portarata

Portarata (lat. Porta Aurata ili Aurea Zlatna vrata) je gradski trg koji se nalazi s june strane Giardina i na po?etku Ulice Sergijevaca, a krasi samo sredite Pule. 

3

ArenaAmfiteatar u Puli ili pulska Arena najve?i je i najsa?uvaniji spomenik anti?kog graditeljstva u Hrvatskoj