forum-2Gradnja središnjeg trga anti?ke i srednjovjekovne Pule u I. stolje?u prije Krista zahtijevala je nasipavanje obale radi dobivanja više prostora. Forum je tada bio središte gdje su bile smještene sve gradske institucije - vjerske, upravne, sudske i gospodarske. Na sjevernom dijelu Foruma bila su prvotno izgra?ena dva jednaka bo?na te jedan središnji hram posve?en Jupiteru, Junoni i Minervi. Od navedenih, danas je sa?uvan samo Augustov hram, dok od drugog bo?nog hrama danas možemo vidjeti samo stražnji zid iskorišten u XIII. stolje?u za gradnju gradske vije?nice.

mapa-forum

Kontaktirajte nas

Prijava za novinare

PS Novosti

Dani antike - Pula Svperiorvm, Forum

Dani antike - Pula Svperiorvm, Forum Dani antike - Pula Svperiorvm, Forum
Festival antike - Pula Svperiorvm, odgovor je na potrebu za stvaranjem prepoznatljivog glazbeno-scenskog, edukativnog doga?aja koji ?e svima koji to žele približiti izrazito vrijedan dio tri tisu?ljetne...
Saznaj više...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Lokacije

1

Forum

Forum (tal.Piazza Foro) je središnji gradski trg, ?ija povijest zapo?inje osnutkom rimske kolonije Pole. 

2

Portarata

Portarata (lat. Porta Aurata ili Aurea Zlatna vrata) je gradski trg koji se nalazi s južne strane Giardina i na po?etku Ulice Sergijevaca, a krasi samo središte Pule. 

3

ArenaAmfiteatar u Puli ili pulska Arena najve?i je i najsa?uvaniji spomenik anti?kog graditeljstva u Hrvatskoj