• Pula Superiorvm 2019
  Pula Superiorvm 2019 Uvjerite se svojim očima u stegu i zahtjevnost rimske vojske.
 • Pula Superiorvm 2019
  Pula Superiorvm 2019 Prisustvujte okršajima popularnih antičkih boraca u izvornom okruženju - pulskom amfiteatru.

legionar-closeup

Dobrodoli na Pula Superiorvm 2019.

Ovogodinji festival je 18. po redu i nadamo se da ?e vas odueviti kao i svake godine.

ribbon-banner

 

Za 12. festivalu Pula Superiorvm pripremili smo pravi mali raj na zemlji. Posjetitelji ?e na Forumu mo?i probuditi sva svoja ?ula i na trenutak osjetiti daak mirisa, ljepotu i blagodati oputanja, mo?i ?e uivati ba kao to su neko? uivali anti?ke carice i carevi. Kupke, mirisi, losioni, depilacija, minkanje, ure?ivanje i odijevanje bili su im svakodnevni rituali, a pridavali su im posebnu panju jer su vjerovali da ?e ih upravo oni dovesti do savrenstva i pretvoriti u mitska bi?a. Svaki ritual imao je svoju pri?u, poseban na?in izvo?enja, te su se za svaki koristile aromati?ne biljke. Ove godine imate priliku, uz pomo? profesorica Ivne i Elice te u?enika Strukovne kole Pula, slaviti svoju ljepotu, odabrati posebne rituale i uivati u trenutku savrenstva, ba kao to je nalagala rimska tradicija.
Jeste li znali da su slavni Cezar i August uivali u depilaciji? Jeste li znali da su Rimljanke lice minkale u izrazito bijelu boju kako bi izrazile svoju ljubavnu patnju? U hedonisti?kom kutku saznat ?ete neto vie o anti?kim obi?ajima uljepavanja.Strukovna kola Pula slijedi tradiciju svojeg grada i ve? nekoliko godina u suradnji s Arheolokim muzejom Istre oivljava rimsku tradiciju izradom frizura, odje?a, minkanjem i kozmetikom te spremanjem hrane ?iji recepti potje?u iz Rimskog carstva.Kroja?ice i odjevne tehni?arke, ve? su saile kostime, napravile i ru?no oslikale draperije, izradile sav nakit, oglavlja i fibule. Kozmeti?arke  ?e na 12. Danima antike  pokazati  kako se njegovao kult ljepote i mirisa u staro doba. I u antici su ene depilirale noge voskom ili depilacijskom kremom na bazi smole otopljene u ulju , ponekad se s tim mijeala smola, sostanze kaustiche. Isto tako, depilacija se odvijala i pincetama od metala, srebra i zlata, volsellae, jako sli?ne dananjima. Vrijedne su u?enice frizerke prou?avale literaturu i ostavtinu fundusa Arheolokog muzeja istrauju?i rimske nov?i?e i statue ne bi li rekonstruirali frizure tih davnih vremena. U?enici nutricionisti, uz pomo? muzeja, doli su do receptura za peciva, koja ?e pripremiti uz pomo? pekara.Strukovna kola Pula na ovaj ?e na?in obogatiti turisti?ku ponudu grada i  naeg festivala, potaknuti mlade na vanost obrazovanja i sudjelovanja na ovakvim doga?anjima.


Kontaktirajte nas

Prijava za novinare

PS Novosti

Dani antike - Pula Svperiorvm, Forum

Dani antike - Pula Svperiorvm, Forum Dani antike - Pula Svperiorvm, Forum
Festival antike - Pula Svperiorvm, odgovor je na potrebu za stvaranjem prepoznatljivog glazbeno-scenskog, edukativnog doga?aja koji ?e svima koji to ele pribliiti izrazito vrijedan dio tri tisu?ljetne...
Saznaj više...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Lokacije

1

Forum

Forum (tal.Piazza Foro) je sredinji gradski trg, ?ija povijest zapo?inje osnutkom rimske kolonije Pole. 

2

Portarata

Portarata (lat. Porta Aurata ili Aurea Zlatna vrata) je gradski trg koji se nalazi s june strane Giardina i na po?etku Ulice Sergijevaca, a krasi samo sredite Pule. 

3

ArenaAmfiteatar u Puli ili pulska Arena najve?i je i najsa?uvaniji spomenik anti?kog graditeljstva u Hrvatskoj