• Pula Superiorvm 2019
  Pula Superiorvm 2019 Uvjerite se svojim očima u stegu i zahtjevnost rimske vojske.
 • Pula Superiorvm 2019
  Pula Superiorvm 2019 Prisustvujte okršajima popularnih antičkih boraca u izvornom okruženju - pulskom amfiteatru.

legionar-closeup

Dobrodoli na Pula Superiorvm 2019.

Ovogodinji festival je 18. po redu i nadamo se da ?e vas odueviti kao i svake godine.

ribbon-banner

 

Ve? pouzdano znamo da dje?jem veselju nema kraja kada je u pitanju igra i zabava, no pogotovo kada se uz igru jo radi i o kostimiranoj zabavi. Pula Superiorvm ove godine najmla?ima donosi upravo kostimiranu etnju gradom, veliki i zabavni defile u togama u kojem ?e organizirano sudjelovati dje?ji vrti?i, nii razredi osnovnih kola te svatko tko im se eli spontano pridruiti. Pozivamo sve maliane, njihove roditelje, staratelje, djedove i bake. Pridruite nam se u aktivnom u?enju antike! Program defilea otvara dje?ji gradona?elnik Grada Pule jer na je Grad ve? dugo Grad prijatelj djece!

Upravo u suradnji s Upravnim odjelom za drutvene djelatnosti Grada Pule i dje?jim gradskim vije?em, odlu?ili smo se na organizaciju zabavnog dje?jeg defilea. Program za najmla?e ove ?e godine otvoriti dje?ji gradona?elnik, dvanaestogodinji Mario Tomai?, u?enik 7. razreda O Tone Peruko. On ?e maliane pratiti gradom u drutvu Birikinusa, animatora iz Birikine - udruge za poticanje kreativnosti i multikulturalnosti koju vode stru?ni pedagozi.

Kako bi sudjelovanje u defileu bilo zanimljivije i zabavnije, donosimo vam i kratak slikovni vodi? uz pomo? kojeg moete saznati kako sami, na jednostavan na?in i s jednostavnim materijalima izraditi toge za djecu i odrasle, koje ?ete odjenuti prilikom defilea.

Dje?ji defile odrat ?e se u petak 14. lipnja. Prikladni uvodni program Birikinus bit ?e dostupan prije po?etka defilea, a povorka kre?e s Foruma u 10:20, zaustavlja se na Portarati oko 10:40 sati i nastavlja do kina Valli i Arene.

Kontaktirajte nas

Prijava za novinare

PS Novosti

Dani antike - Pula Svperiorvm, Forum

Dani antike - Pula Svperiorvm, Forum Dani antike - Pula Svperiorvm, Forum
Festival antike - Pula Svperiorvm, odgovor je na potrebu za stvaranjem prepoznatljivog glazbeno-scenskog, edukativnog doga?aja koji ?e svima koji to ele pribliiti izrazito vrijedan dio tri tisu?ljetne...
Saznaj više...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Lokacije

1

Forum

Forum (tal.Piazza Foro) je sredinji gradski trg, ?ija povijest zapo?inje osnutkom rimske kolonije Pole. 

2

Portarata

Portarata (lat. Porta Aurata ili Aurea Zlatna vrata) je gradski trg koji se nalazi s june strane Giardina i na po?etku Ulice Sergijevaca, a krasi samo sredite Pule. 

3

ArenaAmfiteatar u Puli ili pulska Arena najve?i je i najsa?uvaniji spomenik anti?kog graditeljstva u Hrvatskoj