• Pula Superiorvm 2019
  Pula Superiorvm 2019 Uvjerite se svojim očima u stegu i zahtjevnost rimske vojske.
 • Pula Superiorvm 2019
  Pula Superiorvm 2019 Prisustvujte okršajima popularnih antičkih boraca u izvornom okruženju - pulskom amfiteatru.

legionar-closeup

Dobrodoli na Pula Superiorvm 2019.

Ovogodinji festival je 18. po redu i nadamo se da ?e vas odueviti kao i svake godine.

ribbon-banner

 

Nije li dananji turizam inspiriran ljudskom eljom za komunikacijom, upoznavanjem kultura i divljenjem prema atrakcijama?

Dananji suvremeni putnik ?esto obilazi svijet s ciljem da sazna to vie o razli?itim kulturama i narodima, a nova znanja omogu?uju mu i nove usporedbe. Razvijaju njegovu mo? zapaanja, njegove slike doivljaja i iskustva.

Moda ni jedna ??civilizacija nije pobudila takvo zanimanje kao veliko carstvo drevnog Rima. Naslije?e njegove arhitekture, politike, kulture i umjetnosti preivjelo je stolje?a, a neodoljivo privla?i i dananji tehnoloki razvijeni svijet. Na razli?itim lokacijama uz likovno, umjetni?ko, znanstveno, knjievno, glazbeno i scensko stvaranje, uvijek iznova festival pridonosi anti?koj umjetnosti i ostvaruje zanimljivo putovanje u ivot davnih vremena.

U antici su nastale gotovo sve knjievne vrste. Svjetska se knjievnost viestruko vra?ala na antiku kao uzor iz koje su crpljene teme i principi njihove umjetni?ke obrade, davala je impulse, bila je nepresuni izvor knjievnog stvaralatva.  Glavni oblik zabave u Rimu, osim borbe gladijatora, bilo je kazalite. Poticaj je, kao to je to slu?aj s velikim dijelom rimskog kulturnog ivota isprva stigao iz Gr?ke. Predstave poznatih anti?kih djela i ove godine trait ?e ispunjeno gledalite nae ljetne pozornice. 

Zahvaljuju?i umije?u i domiljatom radu naih sudionika, prijatelja festivala, i ove godine s velikim zadovoljstvom pripremili smo zavidan program. Upravo poput mo?nih Rimljana, njegujemo svoj ugled i ponosni smo to svojim prijateljima i publici, s velikim zadovoljstvom uskoro predstavljamo novu i svjeu pri?u koja ivi i danas ovdje me?u nama.

Dobrodoli na Dane antike Pula Superiorvm 2016. Veselimo se zajedni?kom druenju i prijateljstvu.


Kontaktirajte nas

Prijava za novinare

PS Novosti

Dani antike - Pula Svperiorvm, Forum

Dani antike - Pula Svperiorvm, Forum Dani antike - Pula Svperiorvm, Forum
Festival antike - Pula Svperiorvm, odgovor je na potrebu za stvaranjem prepoznatljivog glazbeno-scenskog, edukativnog doga?aja koji ?e svima koji to ele pribliiti izrazito vrijedan dio tri tisu?ljetne...
Saznaj više...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Lokacije

1

Forum

Forum (tal.Piazza Foro) je sredinji gradski trg, ?ija povijest zapo?inje osnutkom rimske kolonije Pole. 

2

Portarata

Portarata (lat. Porta Aurata ili Aurea Zlatna vrata) je gradski trg koji se nalazi s june strane Giardina i na po?etku Ulice Sergijevaca, a krasi samo sredite Pule. 

3

ArenaAmfiteatar u Puli ili pulska Arena najve?i je i najsa?uvaniji spomenik anti?kog graditeljstva u Hrvatskoj