Portarata ili Slavoluk Sergijevaca 

zlatna vrataZlatna vrata podignuli su 29-27. godine p.n.e. Sergijevci u ?ast tri pripadnika svoje obitelji koji su obnašali visoke ?inovni?ke dužnosti u Puli. Slavoluk se nalazio uz gradska vrata Porta Aurea tako nazvana zbog bogatog ukrasnog luka ili zbog pozlate na vratnicama. Vrata i bedem srušeni su po?etkom XIX. stolje?a tijekom urbanizacije, odnosno širenja grada izvan bedema. Slavoluk je izgra?en u korintskom stilu s jakim helenisti?kim i maloazijskim utjecajima, što je ponajprije vidljivo u na?inu i motivima ukrašavanja. Budu?i da isto?ni dio nije bio vidljiv, ostao je ve?im dijelom klesarski neobra?en, dok je vidljiva zapadna strana Slavoluka bogato ukrašena.

mapa-portarata

Kontaktirajte nas

Prijava za novinare

PS Novosti

Dani antike - Pula Svperiorvm, Forum

Dani antike - Pula Svperiorvm, Forum Dani antike - Pula Svperiorvm, Forum
Festival antike - Pula Svperiorvm, odgovor je na potrebu za stvaranjem prepoznatljivog glazbeno-scenskog, edukativnog doga?aja koji ?e svima koji to žele približiti izrazito vrijedan dio tri tisu?ljetne...
Saznaj više...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Lokacije

1

Forum

Forum (tal.Piazza Foro) je središnji gradski trg, ?ija povijest zapo?inje osnutkom rimske kolonije Pole. 

2

Portarata

Portarata (lat. Porta Aurata ili Aurea Zlatna vrata) je gradski trg koji se nalazi s južne strane Giardina i na po?etku Ulice Sergijevaca, a krasi samo središte Pule. 

3

ArenaAmfiteatar u Puli ili pulska Arena najve?i je i najsa?uvaniji spomenik anti?kog graditeljstva u Hrvatskoj