11.05. / 18.05 / 25.05 / 01.06. - PETAK

 

10.00 - 13.00 h    RIMSKI FORUM

10.00 - 10.30 h    ANTI?KA PREDSTAVA
10.30 - 11.30 h    DJE?JE RADIONICE
11.30 - 12.00 h    VJEŽBE GLADIJATORA I LEGIONARA
 

17.00-21.00 h  RIMSKI FORUM

19.00 - 21.00 h    ANTI?KI MAKEOVER U KUTKU ANTI?KE DOMINE
20.15 - 20.30 h    TRENING GLADIJATORA I LEGIONARA
20.30 - 21.00 h    ANTI?KA PREDSTAVA
 

23.06.2018. SUBOTA

10.00 - 13.00 h    RIMSKI FORUM

10.00 - 10.30 h    ANTI?KA PREDSTAVA
10.30 - 11.30 h    DJE?JE RADIONICE
11.30 - 12.00 h    VJEŽBE GLADIJATORA I LEGIONARA

17.00 - 21.00 h  RIMSKI FORUM

17.30 - 18.30 h    KUTAK ANTI?KE DOMINE
18.30 - 19.00 h    ANTI?KA PREDSTAVA

19.30 h    SPECTACVLA ANTIQVA U ARENI

Kontaktirajte nas

Prijava za novinare

PS Novosti

Dani antike - Pula Svperiorvm, Forum

Dani antike - Pula Svperiorvm, Forum Dani antike - Pula Svperiorvm, Forum
Festival antike - Pula Svperiorvm, odgovor je na potrebu za stvaranjem prepoznatljivog glazbeno-scenskog, edukativnog doga?aja koji ?e svima koji to žele približiti izrazito vrijedan dio tri tisu?ljetne...
Saznaj više...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Lokacije

1

Forum

Forum (tal.Piazza Foro) je središnji gradski trg, ?ija povijest zapo?inje osnutkom rimske kolonije Pole. 

2

Portarata

Portarata (lat. Porta Aurata ili Aurea Zlatna vrata) je gradski trg koji se nalazi s južne strane Giardina i na po?etku Ulice Sergijevaca, a krasi samo središte Pule. 

3

ArenaAmfiteatar u Puli ili pulska Arena najve?i je i najsa?uvaniji spomenik anti?kog graditeljstva u Hrvatskoj