vizijaKulturna baština grada Pule i okolice bogata je anti?kim spomenicima koje je potrebno valorizirati uz pomo? povijesno utemeljenih doga?anja s ciljem promocije prepoznatljivosti Istre, kao svjetski priznate kulturno-turisti?ke destinacije. Upravo ?e takva pristup popularizaciji kulturno-povijesne baštine, poput, primjerice, najve?eg istarskog festivala antike, potaknuti gra?ane i njihove goste na povezivanje s važnim dijelom povijesti tri tisu?e godina starog grada.

Ogroman potencijal uspješnosti i rasta festivala ogleda se u mogu?nostima razvoja programa i uklju?ivanja mnogih lokacija te povezivanja gospodarskih, umjetni?kih, znanstvenih, zabavnih i ostalih sadržaja na podru?ju južnog klastera Istarske županije. Manifestacija se temelji na poštivanju povijesno utemeljenim ?injenicama i kontinuiranom uspjehu reprodukcije istih, što je rezultiralo prerastanjem manifestacije u prepoznatljiv i priznat festival. Uspjeh tzv. brendiranje ovakvog doga?aja bio je od izuzetne važnosti za sve njegove sudionike koji su na taj na?in prepoznali osobne interese te se uklju?ii u realizaciju festivala koji im svojom prepoznatljivoš?u jam?i uspješnost.

PULA SUPERIORVM - kulturno-zabavni projekt koji ?uva i njeguje kulturnu baštinu grada Pule, poti?e razvoj kulturnog, zabavnog i povijesnog dijela južnog klastera, oboga?uje dosadašnju predsezonsku ponudu te promovira, valorizira i produžuje turisti?ku sezonu Istarske županije.

Kontaktirajte nas

Prijava za novinare

PS Novosti

Dani antike - Pula Svperiorvm, Forum

Dani antike - Pula Svperiorvm, Forum Dani antike - Pula Svperiorvm, Forum
Festival antike - Pula Svperiorvm, odgovor je na potrebu za stvaranjem prepoznatljivog glazbeno-scenskog, edukativnog doga?aja koji ?e svima koji to žele približiti izrazito vrijedan dio tri tisu?ljetne...
Saznaj više...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Lokacije

1

Forum

Forum (tal.Piazza Foro) je središnji gradski trg, ?ija povijest zapo?inje osnutkom rimske kolonije Pole. 

2

Portarata

Portarata (lat. Porta Aurata ili Aurea Zlatna vrata) je gradski trg koji se nalazi s južne strane Giardina i na po?etku Ulice Sergijevaca, a krasi samo središte Pule. 

3

ArenaAmfiteatar u Puli ili pulska Arena najve?i je i najsa?uvaniji spomenik anti?kog graditeljstva u Hrvatskoj